Ledarskapsskolan är en ledarskapskurs som består av sju delar: Kommunikation, Feedback, Aktivt lyssnande, Gruppdynamik, Konflikthantering, Reflektion och Motivation.

Fördjupning om kommunikation

I denna del får du lära dig mer om vikten av en god kommunikation inom organisationen. Det handlar om jag-budskap, att använda språket med ansvar och att vara en god lyssnare.