Medierna skildrar och granskar det som sker i medierna i vid bemärkelse, allt från tv-trender till hotad yttrandefrihet och nya medier på nätet. Raka reportage samt intervjuer som tar lyssnaren bakom kulisserna på medieredaktionerna.

Svenskt bokförlag vek ner sig för kriminella, Danmarks säkerhetstjänst förhandscensurerade bok och löpsedelsoraklet Leif GW Persson.

Copyright Sveriges Radio 2013. All rights reserved.

Bokförlaget Brombergs vek sig efter påtryckningar från kriminella. Säkerhetstjänsten i Danmark förhandscensurerade journalistisk bok. Leif GW Persson – ett allvetande löpsedelsorakel.

Society Politics News