Medieforskarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, verksamma vid Umeå universitet, reflekterar över medierna och deras roll i samhället.

292. Missnöjets tre faser

Eller är det radikaliseringens tre faser?  I vilket fall startar Mediespanarna den nya terminen med att utifrån det så kallade "Google-memot" redogöra för ett antal steg som är karaktäristiska för enskilda debattörers resa mot extrema ståndpunkter. Vi berör även svenska fall som Peter Springare, Marcus Birro, Ann Heberlein och Katerina Janouch.

medier media mediekritik mkv