TENDENS i P1 om människors liv och idéer. Vi försöker hitta mening och mönster i det som sker eller håller på att hända. Vi bryr oss om hur det går och varför. Tendens är programmet som ger sig tid att lyssna, ta del och låta folk prata färdigt.

Den kristne afghanen i Junsele

Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.

Abdulwahid flydde från Afghanistan efter att han konverterat till kristendomen. I Junsele träffade han Tora som blivit som hans nya mamma och som kämpat för att Abdulwahid ska få uppehållstillstånd. Reporter Åsa Furuhagen.

Society Politics News Religion